צוואות ואפוטרופסות

צוואות ואפוטרופסות

משרדנו מעניק ללקוחותיו את כלל השירותים המשפטיים בתחום הצוואות והאפוטרופסות, לרבות עריכת צוואות וייפוי כוח מתמשך.

צוואות
משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים אשר כוללים, בין היתר, עריכת צוואות, תיקון צוואות קיימות, הוצאת צווי קיום צוואה, הגנה על צוואה, התנגדות לצוואה, הוצאת צווי ירושה וכיו"ב, הכל תוך מתן דגש מיוחד על הכרת הלקוח והבנת רצונותיו ומצבת נכסיו.
אנו רואים בצוואה ככלי עוצמתי אשר נועד להבטיח למצווה את היכולת לקבוע את אשר יעלה בגורל רכושו לאחר פטירתו. בהתאם לכך אנו מספקים ללקוחותינו שירותים משפטיים אשר מבוססים על ידע והבנה מעמיקה של יישום הדין והאופן שבו נוהגים בתי המשפט לבחון תוקפן של צוואות וטענות התנגדות שונות בקשר אליהן. כלים אלו מאפשרים למשרדנו להגן על צרכיו של הלקוח ורצונותיו הן בשלב עריכת הצוואה, קיומה או לחילופין בשלב ההתנגדות לצוואה.

 

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי באמצעותו הממנה, בעודו צלול וכשיר, ממנה אדם אחר בו הוא נותן את מבטחו, להיות אמון על קבלת החלטות עתידיות בכל הנוגע לענייניו הבריאותיים, הכלכליים או האישיים, מקום שבו הממנה לא יוכל עוד לקבלן בעצמו.
ייפוי הכוח המתמשך מעניק לממנה את הכוח להבטיח את אשר יעלה בגורלו אם וכאשר לא יהיה בכוחו לעשות כך בעתיד בשל פגיעה בכושר השיפוט שלו, ובכך הוא נותן למיופה הכוח את הזכות לקבוע כיצד יראו חייו בעתיד, דבר אשר יכול לספק לו שלווה ושקט נפשי כבר עכשיו.

במקום שבו כולם רואים לקוחות אנו רואים אנשים

אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי ואמין